W 2014 roku nastąpiło realne uwolnienie rynku gazu ziemnego w Polsce. Już ponad 7 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę gazu. Na Towarowej Giełdzie Energii sprzedano ponad
4 mld m3 gazu. Prawie 60 podmiotów aktywnie uczestniczy w rynku hurtowym.

Otwarty rynek to konkurencja. Konkurencja to niższe ceny.

W oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie, pomagamy:

  • odbiorcom - zmniejszać koszty zakupu gazu,
  • sprzedawcom - zmniejszać koszty transportu sieciami gazowymi,
  • operatorom sieci dystrybucyjnych - organizować rynek gazu w ich systemach,
  • dostawcom urządzeń i systemów IT - dostosowywać swoje produkty.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.